Gudstjenester

24/11 – Si s. i kirkeåret

kl. 10.30

1/12 – 1. s. i advent

kl. 10.30 – kirkekaffe

8/12 – 2. s. i advent

kl. 9.00

Morgensang i Skjern kirke

Sammen med Skjern kirkes organist afholder vi præster i Skjern en månedlig morgenandagt / morgensang i Skjern kirke. 

Efter morgensangen er der tilbud om kaffe i kirkehuset. Det foregår kl. 9 den første tirsdag i hver måned.