Gudstjenester

3/3 - 3. søndag i fasten

Kl. 10.30 - Claus Thomas Nielsen

10/3 - Midfaste

Kl. 10.30 - Claus Thomas Nielsen

17/3 - Mariæ bebudelses dag

Kl. 9.00 - Claus Thomas Nielsen

24/3 - Palmesøndag

Ingen

28/3 - Skærtorsdag

Kl. 19.00 - Claus Thomas Nielsen

29/3 - Langfredag

Kl. 9.00 - Claus Thomas Nielsen

31/3 - Påskedag

Kl. 10.30 - Claus Thomas Nielsen

1/4 - Anden påskedag

Kl. 10.30 - Claus Thomas Nielsen