Gudstjenester

20/10 – 18. s. e. trin.

ingen gudstjeneste

27/10 – 19. s. e. trin.

kl. 9.00

3/11 – Alle Helgen

kl. 19.00

Morgensang i Skjern kirke

Sammen med Skjern kirkes organist afholder vi præster i Skjern en månedlig morgenandagt / morgensang i Skjern kirke. 

Efter morgensangen er der tilbud om kaffe i kirkehuset. Det foregår kl. 9 den første tirsdag i hver måned.