Stauning kirke i coronaens tid

De hellige sakramenter: Dåb og Nadver
Intet i verden er vigtigere end indstiftelsen og uddelingen af de hellige sakramenter i Guds kirke på jorden. Ved dåb og nadver modtager vi mennesker det offer, den almægtige Gud i Jesus Kristus bragte for os på korset. Ved korsets offer sones al menneskelig synd, og når vi modtager dette offer, sættes vi ind på den eneste vej, som fører til frelse og evigt liv i Guds rige Derfor vil det her i Stauning Sogn, så længe der en kristen præst, altid være muligt at blive døbt og at modtage Gud eget legeme og blod i brødet og vinen.
For tiden kan vi ganske vist ikke fejre offentlige fællesgudstjenester, men enhver er velkommen til at kontakte mig, således at vi kan afholde en andagt, hvor jeg, på vegne af den evige og almægtige Gud, tilsiger syndernes forladelse og uddeler sakramenterne.

Dåb.
Ved dåb må kun forældrene og fadderne være til stede i kirken. Højest 10 personer, inklusiv præst og kirketjener.

Vielse
Ligesom ved dåb må der højest være 10 personer til stede ved en vielsen.

Konfirmationen 2020:
Årets konfirmation er efter aftale med forældrene flyttet til lørdag 13. juni kl. 10,30. Vi håber og tror, at vi da kan bruge kirken normalt, men der er naturligvis en usikkerhedsfaktor.

Begravelser i bisættelser
I første omgang blev det bestemt, at der, så længe smittefaren er akut, højest må deltage 10 personer i en begravelse inklusiv præst og kirkebetjening, men dette er blevet ændret således, at antallet afhænger af kirkens størrelse. Det betyder, at der i Stauning kirke nu må deltage op til 50 personer. Dog højest to på en bænk og kun på hver anden bænk. Det er sikrest med et mindre antal end dette. Man bør holde god afstand ved indgang og udgang. Desuden skal der bruges trykte sangblade, der er blevet sikkert håndteret.

Kontakt med præsten: Mail og SMS
Min hustru arbejder på hospital. Da jeg af denne årsag har en forhøjet risiko for at få virus på mig og bringe den videre, er det bedst at kontakte mig på mail, SMS og telefon. Jeg kan så tage særlige forholdsregler, når jeg kommer ud.

Hjemmeside:
Tingene kan ændre sig fra dag til dag. På et tidspunkt forhåbentlig også til de bedre. Jeg vil derfor bede alle med interesse tjekke op på kirkens hjemmeside.
Pas godt på jer selv og hverandre
Sognepræst Claus Thomas Nielsen
Mail: ctn@km.dk
SMS: 30610989

Sognepræsten har ordet

Hvordan frelses vi?

Hvordan kan et menneske blive frelst ifølge kristendommen? Hvordan kan et menneske få adgang til det evige liv i Guds rige? Ja, kristendommens svar – det svar som alle medlemmer af folkekirken bekender sig til – er ganske ligetil ... 

klik og se mere