Gudstjenester

24/3 – 3. s. i fasten

kl. 10.30

31/3 – Midfaste

ingen gudstjeneste

4/4 – passionsgudstjeneste

kl. 19.00 – passionsgudstjeneste i Skjern Kirke

Passionsgudstjeneste

Jeg afholder passionsgudstjeneste i Skjern kirke torsdag 4. april kl. 19 – 20.

Passionsgudstjenesten er en vekslen mellem salmesang og bibellæsninger med relation til Jesu lidelse og hans offerdød på korset.  Skjern kirkes voksenkor med Villy Egmose medvirker.

Fernisering

Fernisering og kirkekaffe i Stauning kirke

Efter gudstjenesten Skærtorsdag aften 18. april kl. 19.00 afholdes der fernisering i Stauning kirke med værker af vores graver og kirketjener Ann Neidel. Der vil blive budt på en lille forfriskning.

Konfirmation 2020 – indskrivning

I skoleåret 2019-20 går de fleste elever fra Stauning på Amagerskolen. Det betyder at konfirmandundervisningen indrettes efter vi præsters aftale med Amagerskolen og bliver 16 onsdage kl. 7,45 - 9,30 og 3 heldage.

Konfirmationen i Stauning Kirke i 2020 bliver søndag 3. maj kl. 10,30. 

Alle der ønsker konfirmation i Stauning i 2020 indbydes til et kort infomøde i kirken onsdag 8. maj 2019 kl. 16,30 til 17.